Kaua‘i  Day 1  |  Day 2  |  Day 3

Nāwiliwili

Kaulana mai nei a‘o Nāwiliwili

He nani nō ‘oe iā Ninini

He beauty maoli nō


Kuahiwi nani ‘oe a‘o Hā’upu

Ka pua mokihana ‘eā

Ka pua nani o Kaua‘i


Ho‘ohihi ka mana‘o iā Kaua‘i

Eō mai kou leo aloha

Ke kani a‘o Pi‘ilani


Ha’ina ‘ia mai ana ka puana

Kaulana mai nei Nāwiliwili

He beauty maoli nō.

Your fame, Nāwiliwili, is growing

You are so beautiful because of Ninini

A truly splendid place.


Hā‘upu, you are a beautiful mountain

(Home of) the pua mokihana

The beautiful “flower” of Kaua‘i.


My thoughts are entranced by Kaua‘i

May your loving voice respond

(To) the call of Pi’ilani


Tell the song's summary

Nāwiliwili's fame is growing

A truly beautiful place. 

This is an old hula song written by George Mānoa Huddy for Nāwiliwili Bay in Kaua‘i. Ninini is the name of the point at the entrance to the bay where menehune once played a diving game called “ninini.” Hā’upu is the name of the mountain ridge on the other side of the bay. The “pua mokihana” of the song probably refers to the mokihana-scented skirt worn by Hinaiuka, the beautiful guardian of the ridge. We don't know the story behind Huddy's composition, but it sounds like a song of arrival: someone is arriving, by boat, at Nāwiliwili where he hopes to be greeted by someone he loves. 

Listen to Uncle

Kawai Cockett sing "Nāwiliwili."